Horeca conceptdesign

Een conceptontwikkeling vindt plaats naar aanleiding van een ondernemer die zijn idee vertaald wilt zien in een concept, een vraagstuk bij de gemeente over een leegstaand pand of een projectontwikkelaar met globale plannen op zoek naar concretisering. . Bij het creëren van een nieuw concept of het aanpassen van een bestaand concept, wordt er gestart met het bepalen van de essentie van het merk. Dit zijn de bouwstenen van de organisatie en helpt om als referentiepunt te fungeren waarmee de markt wordt benaderd. Door het bepalen van het concept wordt het duidelijk op welke huidige trends, ontwikkelingen en omgevingsfactoren de organisatie kan inspelen om het concept te versterken. Verder kan de ontwikkeling van een horecaconcept meerdere vraagstukken met zich meebrengen waarbij graag ondersteuning wordt aangeboden.

 • Brandkey en merk essentie;
 • Wensen en bepalende kaders vanuit ondernemer en opdrachtgever;
 • Randvoorwaarden vanuit het pand en de locatie;
 • Vraaganalyse, particuliere, zakelijke en toeristische segmentatie.
 • Aanbodanalyse: bezoek aan en beoordeling van concurrentie, bepaling concurrentie- en marktpositie (positioneringsmatrix);
 • Benchmark, trends & ontwikkelingen;
 • Ontwikkelingen binnen ruimtelijke ordening;
 • Uitwerking van concept; assortiment, inrichting, uitstraling, routing, vierkante meters, ruimtelijke indeling en investeringsniveau;
 • Voorbereiding van promotionele activiteiten en personeelsbeleid;
 • Opstellen van een programma van eisen voor het concept behoort ook tot de mogelijkheden, dat als leidraad dient voor de architect, uitvoerder en overige betrokken partijen;
 • Interieuradvies;
 • Keuken management;
 • Investerings- en financieringsplan;
 • Omzetbepaling;
 • Exploitatieprognose.

Er wordt voor iedere opdrachtgever een maatwerk offerte opgesteld. De kosten voor een conceptontwikkeling zijn sterk afhankelijk van het type en de omvang van het project.

concept design horeca

Meer weten? Vraag informatie aan