Suzan van Tuil

Het concept is de fundering van de organisatie en helpt om als referentiepunt te fungeren waarmee de markt wordt benaderd. Om de onderneming verder uit te bouwen is het belangrijk verder te werken aan de content. De creatiefase start na de (her)opening van de locatie, om te zorgen dat het concept ook door alle medewerkers op de juiste manier wordt uitgedragen.

TUIL. Met ziel en zakelijkheid.

CONCEPT

Een concept zou je kunnen zien als een paraplu. Er kunnen meerdere ideeën onder hangen. Dat maakt goede concepten zo sterk; je kunt er heel veel kanten mee op en je kunt al je creatieve ideeën eraan toetsen.

Een concept is een soort kompas. Het geeft richting. Hoe richt je een bepaalde ruimte in? Hoe communiceer je met je doelgroep? Hoe pak je de marketing van je project aan? Stuk voor stuk vragen die je eenvoudig kunt beantwoorden met behulp van je concept.

Een sterk concept is inspirerend en heeft de potentie om lang mee te gaan. Losse ideeën hebben vaak een korte levensduur (na enige tijd is iets nu eenmaal niet verrassend meer), maar bij een sterk concept zijn steeds weer originele nieuwe invullingen te verzinnen. Zo blijft het concept fris.

CONTENT

Het is tijd om het concept uit te werken, dit gebeurt door het concept te verrijken en onderbouwen met een ondernemersplan.

Door het bepalen van het concept wordt het duidelijk op welke huidige trends, ontwikkelingen en omgevingsfactoren de organisatie kan inspelen om het concept te versterken. Bij het creeren van content kan er een ondernemersplan geschreven worden dat als basis dient voor een financiering (vanuit eventuele bank, brouwerij of leveranciers). Enkele ‘losse’ content kan ook specifiek worden aangevraagd:

 • Brandkey en merk essentie;
 • Wensen en bepalende kaders vanuit ondernemer en opdrachtgever;
 • Randvoorwaarden vanuit het pand en de locatie;
 • Vraaganalyse, particuliere, zakelijke en toeristische segmentatie.
 • Aanbodanalyse: bezoek aan en beoordeling van concurrentie, bepaling concurrentie- en marktpositie (positioneringsmatrix);
 • Benchmark, trends & ontwikkelingen;
 • Uitwerking van concept; assortiment, inrichting, uitstraling, routing, vierkante meters, ruimtelijke indeling en investeringsniveau;
 • Voorbereiding van promotionele activiteiten en personeelsbeleid;
 • Opstellen van een programma van eisen voor het concept behoort ook tot de mogelijkheden, dat als leidraad dient voor de architect, uitvoerder en overige betrokken partijen;
 • Interieuradvies;
 • Keuken management;
 • Investerings- en financieringsplan;
 • Omzetbepaling;
 • Exploitatieprognose.

CREATIE

Het is ontzettend belangrijk om je concept goed te bewaken. Een niet-passende invulling verzwakt je concept namelijk direct. Verder kan de ontwikkeling van een horecaconcept meerdere vraagstukken met zich meebrengen waarbij graag ondersteuning wordt aangeboden.

TUIL HORECA zorgt voor training van personeel op locatie of begeleiding bij deze vraagstukken en eerste maanden na de (her)opening, om het initiële concept te bewaken.

Er wordt voor iedere opdrachtgever een maatwerk offerte opgesteld. De kosten voor een conceptontwikkeling zijn sterk afhankelijk van het type en de omvang van het project.